HISTORICKÉ MATERIÁLY  PROJEKTY  REALIZACE STAVEB  ZAHRADY A KRAJINA  O NÁS  KONTAKTY  OBCHODNÍ PODMÍNKY  VÝKUP  LETÁK
 
 
 

DOMY – ZAHRADY –  KRAJINA. V těchto oblastech a tematických okruzích provádíme svou činnost a zúčastníme se tvorby podle přání klientů i od samého počátku díla (návrh, projekt) až po stavební realizaci nebo i následnou údržbu. Důležitou součástí našeho myšlení je RECYKLACE jako znovupoužití starých historických stavebních materiálů. Dané stavební prvky vyjmuté z dožilých nebo demolovaných staveb neodvážíme na skládky, ale šetrně vyjmeme nebo převezeme na naše sklady a podle potřeby před novým zabudováním opravujeme nebo repasujeme a pak zabudujeme do nové nebo REVITALIZOVANÉ stavby. Významnou částí našich dodávek je obnova památek a tradičních objektů i veškeré tradiční kamenické práce (speciální štuky, např. marocký štuk TADELAKT, terakotové obklady, kamenné dlažby, a další) a tradiční povrchy komunikací pro provoz pěší i vozidly (kamenné dlažby divoké štětové, formátové, kostky, mlatové silnice a plochy apod.). Slovo KRAJINA pro nás znamená i návrat alejí stromořadí, vysazené remízky nebo geometrické shluky stromů, drobná architektura, pěšiny, výletní zpevněné cesty, stavby rybníků nebo i sled několika rybníků v krajině jako komplexní vodní díla. Provádíme novostavby i rekonstrukce objektů, zahrad a celých areálů, kde jsou ve významné míře použity tradiční konstrukce a přírodní materiály, případně autentické historické stavební materiály. Kvalitu prací průběžně dozoruje architekt i autorizovaný inženýr v oboru pozemního stavitelství. Naše společnost má zavedený system managementu kvality dle nové evropské a české normy ČSN EN ISO 9001:2009 od 19. 3. 2010. Zájem o naši práci dokládají řady článků v odborném stavařském a architektonickém tisku, life stylových časopisech a časopisech o bydlení, chalupářském tisku i celostátních novinách.